Nawigacja

Centrala

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

p.o. Dyrektora – Wiesława Misior 

Zastępca Dyrektora – Dariusz Komorowski

p.o. Zastępcy Dyrektora – Robert Kuźma 

Sekretariat: 

tel  22 581 88 03
fax 22 581 88 14

W skład Biura Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:

1)      Wydział Zamówień Publicznych – Naczelnik Magdalena Kulisiewicz
2)      Wydział Inwestycji – Naczelnik Robert Lotycz
3)      Wydział Zarządzania Nieruchomościami – Naczelnik Arkadiusz Kusy
4)      Wydział Zarządzania Majątkiem Ruchomym – p.o. Naczelnika Łukasz Styczeń 
5)      Wydział Gospodarczy – Naczelnik Zbigniew Wojciechowski

a)      Sekcja Zaopatrzenia
b)      Sekcja Transportu
c)      Sekcja Kancelarii Ogólnej

do góry