Nawigacja

Centrala

Biuro Ochrony

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  

Dyrektor Mirosław Jeziorski
Sekretariat:
tel. 22 581 85 11

Zastępca Dyrektora Zenon Bątruk
Sekretariat:
tel. 22 581 85 11

W skład Biura Ochrony wchodzą:

  1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych – Naczelnik Krzysztof Płaska
  2. Wydział Ochrony Obiektów i Spraw Obronnych – Naczelnik Kazimierz Stachulski
  3. Samodzielna Sekcja Kancelarii Tajnej – Kierownik Ewa Klisińska
  4. Służba Ochrony IPN – Naczelnik Piotr Tomaszewski
  5. Samodzielna Sekcja do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – Kierownik Bartłomiej Kościesza
do góry