Nawigacja

Centrala

Biuro Informatyki

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa


Dyrektor dr Rafał Leśkiewicz 

Sekretariat:
tel. 22 581 89 68 
fax 22 581 87 57

Zastępca Dyrektora Jarosław Karwowski

tel. 22 581 87 44

Sekretariat: 
tel. 22 581 87 46 
fax: 22 581 87 57

W skład Biura Informatyki wchodzą:

1)      Wydział Informatyzacji  – Naczelnik Dominik Składanowski 
2)      Wydział Zarządzania Siecią Teleinformatyczną i Aplikacjami – Naczelnik Piotr Kępski

a)      Sekcja Zarządzania Aplikacjami
b)      Sekcja Zarządzania Siecią Teleinformatyczną i Systemem Pamięci Masowych

do góry