Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” – Wrocław, 30 listopada – 1 grudnia 2017

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (przebieg, konsekwencje, pamięć)”.

Zaproszeni referenci z kilku krajów skoncentrują się wokół trzech tematów przewodnich. Pierwszym będą wydarzenia na terenie Rosji w okresie wojny domowej lat 1917–1922 W ramach drugiego podjęta zostanie problematyka konsekwencji przewrotu politycznego i społecznego, jaki dokonał się na obszarze byłego państwa carów. Będą one rozważane zarówno w kontekście rosyjskim, polskim, jak i powszechnym. Trzeci wątek stanowić będzie analiza kształtowania i funkcjonowania pamięci o rewolucjach rosyjskich. Wśród referentów znajdą się badacze z Polski, Białorusi, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Rosji, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

Organizatorami konferencji są: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (Leipzig, Niemcy).  

Obrady, które rozpoczną się o godz. 9.00 w czwartek 30 listopada, odbędą się w budynku „D” Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, ul. Uniwersytecka 7 (sala 2D im. W. Świdy). Konferencja ma charakter otwarty.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych i zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

do góry