Nawigacja

Centrala

Biuro Lustracyjne

Adres do korespondencji:
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
sekretariat.bl@ipn.gov.pl

p.o. Dyrektora – Edyta Karolak

Sekretariat:

tel. 22 693 45 73
fax 22 693 45 83

Zastępca Dyrektora – Leopold Buczacki

tel. 22 693 45 82

p.o. Zastępcy Dyrektora – Wojciech Chałupka

tel. 22 693 45 97

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

do góry