Nawigacja

Centrala

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Adres do korespondencji:
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa
glowna.komisja@ipn.gov.pl

Dyrektor prok. Andrzej Pozorski

Sekretariat:

tel. 22 530 86 56, 22 530 86 33 
fax 22 530 90 87 

Wydział Nadzoru nad Śledztwami 

Naczelnik 
prok. Dorota Cebrat

tel. 22 530 86 56, 22 530 86 33 
fax 22 530 90 87 
pl. Krasińskich 2/4/6 
00-207 Warszawa 

 

do góry