Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Pierwsze spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

6 kwietnia 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, powołanego przy katowickim oddziale IPN na mocy Zarządzenia Prezesa Instytutu z dnia 15 lutego br.

W skład Komitetu zostały powołane osoby, które aktywnie działają na rzecz propagowania pamięci narodowej i wspierają opiekę nad miejscami pamięci na terenie województwa śląskiego:

 

 • Barbara Adamczyk,
 • prof. dr hab. Antoni Barciak,
 • Roman Bargieł,
 • Ewa Bojanowska-Burak,
 • Stanisław Brzeźniak,
 • Robert Ciupa,
 • Włodzimierz Czechowski,
 • dr Andrzej Drogoń,
 • Grzegorz Grześkowiak,
 • Włodzimierz Kapczyński,
 • Eugeniusz Karasiński,
 • płk. dypl. w st. spocz., Stanisław Kiewro,
 • Janusz Kwapisz,
 • Krzyszof Laga,
 • Przemysław Miśkiewicz,
 • Stanisław Płatek,
 • Andrzej Romański,
 • Władysław Sanetra,
 • Szymon Sekta,
 • dr Jacek Siebel,
 • Magdalena Szewczuk-Szturc,
 • Tomasz Szymborski,
 • Bogdan Ścibut,
 • Mariusz Trepka,
 • Antoni Wilgusiewicz

 

 

Reprezentują one władze rządowe i samorządowe, środowiska kombatanckie, organizacje badawczo-naukowe oraz inne, których nadrzędną rolą jest propagowanie wiedzy o regionie.

W obradach uczestniczyli ponadto p. Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie oraz dr Andrzej Sznajder  – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego Komitetu i jego zastępcy. Zostali nimi odpowiednio dr Andrzej Drogoń, reprezentujący Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oraz Robert Ciupa – dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

 Po ukonstytuowaniu się władz  przyjęto wstępny plan działania na rok 2017.

***

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach kontynuuje prace Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Komitet ma charakter społeczny. Zajmuje się upamiętnianiem postaci, miejsc i wydarzeń historycznych w szczególności poprzez:

 • inicjowanie opieki nad miejscami pamięci;
 • trwałe upamiętnianie miejsc, postaci i wydarzeń historycznych z okresu 08.11.1917-31.07.1990;
 • współpracę w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych;
 • popularyzację wiedzy o miejscach pamięci;
 • ocenę stanu opieki nad miejscami i obiektami pamięci, grobami i cmentarzami wojennymi, cmentarzami ofiar totalitarnego terroru oraz izbami pamięci narodowej;
 • opiniowanie pod względem historycznym wniosków o trwałe upamiętnienie;
 • dokonywanie trwałych upamiętnień.
do góry