Nawigacja

Akty oskarżenia

346. Akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Ch.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie w dniu 09 sierpnia 2017 r. skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie - III Wydziału Karnego - akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Ch., byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie.

Aleksander Ch. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w okresie od 12 do 15 grudnia 1981 r. w Lublinie decyzji o internowaniach 18 działaczy legalnej opozycji.

Wydając owe decyzje Aleksander Ch. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret „o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał.

Tym samym Aleksander Ch. bezprawnie pozbawił wolności 18 osób.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk, w związku z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575)

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

 

do góry