Nawigacja

Zapowiedzi wydawnicze IPN

Władysław Kołaciński „Żbik”, Między młotem a swastyką, Wydawnictwo Capital, IPN 2018, ISBN 978-83-64037-20-7

Książka Władysława Kołacińskiego „Żbika” ma charakter wspomnieniowy i przede wszystkim osobisty. Jako taka nie zawiera zatem ocen ogólnych stosunków panujących w polskim podziemiu niepodległościowym, nie rozważa koncepcji politycznych i organizacyjnych. Autor opisuje przede wszystkim to, co robił i co widział, przedstawia swą drogę do konspiracji, działalność w Narodowej Organizacji Wojskowej i NSZ. Opisuje liczne potyczki i walki z Niemcami, współpracę z oddziałami partyzanckimi AK i BCh, problemy z partyzantką komunistyczną, która dotychczas przedstawiana nam była jako „jedynie słuszna”, a tu ukazane jest jej prawdziwe oblicze.

„Biuletyn IPN” 2018, nr 3 (148) – Powrót Bohaterów

Marcowy numer poświęcony jest polskim bohaterom – poszukiwanym i odnajdywanym przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka i Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w kilkudziesięciu miejscach kaźni i na cmentarzach w Polsce, na Białorusi i na Litwie. Prace ekshumacyjne i identyfikacyjne opisują ci, którzy je prowadzą: archeolodzy, lekarze, antropolodzy i historycy.

Poszukiwanie i godne uhonorowanie osób, które oddały życie w walce o niepodległość kraju i wolność jego obywateli, stanowi obowiązek każdego państwa dbającego o swoją historię, zachowanie narodowej tradycji i kształtowanie postaw patriotycznych. Skazani na zapomnienie i wieczną hańbę, żołnierze powojennej konspiracji antykomunistycznej odzyskują należne im miejsce w zbiorowej świadomości.

Ucząc o ofiarach zbrodni komunizmu, o poszukiwaniu ich grobów, afirmujemy fundamentalne wartości, takie jak wolność, niepodległość, prawda, poszanowanie człowieka i jego praw, także po jego śmierci – czyli te pojęcia naszej cywilizacji, na których powinna opierać się edukacja.

Prezentujemy sylwetki bohaterów wielkich i znanych – jak gen. August Emil Fieldorf „Nil” czy płk Łukasz Ciepliński, ale także mniej znanych – jak 22 osoby odnalezione niedawno.

Do numeru dołączono DVD ze spektaklem telewizyjnym Jana Komasy Golgota wrocławska, filmem Arkadiusza Gołębiewskiego Polska szuka bohaterów oraz Piosenkami Wyklętych.

W sprzedaży od 1 marca 2018 w placówkach Poczty Polskiej, sieci empik oraz Księgarniach IPN w Warszawie.

Dariusz Jarosiński, Ta nasza wolność. Reportaże historyczne, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2018, s. 672, ISBN 978-83-8098-379-3

Publikacja Dariusza Jarosińskiego jest zbiorem ponad sześćdziesięciu reportaży i esejów o losach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego oraz o ich walce z komunistyczną dyktaturą. Jedne opowieści dotyczą postaci powszechnie znanych, zaś bohaterowie innych zostają dopiero przywracani społecznej pamięci. Autor starał się dotrzeć do ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych, a ich relacje w miarę możliwości weryfikował i uzupełniał o źródła archiwalne i publikacje historyków. Część tekstów dotyczy także mało znanych lub zupełnie nieznanych młodzieżowych grup antykomunistycznych, które działały niedługo po zakończeniu wojny, ale też w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wszystkie one wyraźnie nawiązywały do tradycji Żołnierzy Wyklętych. Również wszystkich bohaterów tej książki – bardziej i mniej znanych – łączy idea wolnej Polski, żaden z nich nie godził się na bezczynność wobec niegodziwości systemu komunistycznego, za co przyszło im zapłacić wysoką cenę.

Razem budujemy socjalizm, red. Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017, 168 s. (seria „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL”, t. 24), ISBN: 978-83-64753-74-9

24 tomik z serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” to książka pokazująca prawdziwe oblicze komunizmu i komunistów, daleko od wydumanej ekwilibrystyki myślowej, usiłującej ukazać „ludzką” twarz reżimu czy duchowe rozterki jego przywódców.

Autorzy – pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie – zdzierają postkomunistyczną dekorację, ukazując PRL w negliżu – z jej zbrodniczym obliczem, siermiężną codziennością i zaprzaństwem elit. 

Kamil Dworaczek, Tomasz Przedpełski, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980. T. 3, Dokumenty, IPN, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław–Warszawa 2017, 344 s., ISBN t. 3: 978-83-8098-278-9

W niniejszym tomie zamieszczone zostały najważniejsze dokumenty związane z działalnością Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu (łącznie 114). Są to przede wszystkim oświadczenia SKS publikowane najczęściej z powodu represji wymierzonych przeciwko studentom. W książce znalazły się wszystkie tego typu dokumenty, do których udało się dotrzeć. Zdecydowaliśmy również o zamieszczeniu oświadczeń, których SKS, a ściślej jego reprezentant, był tylko jednym z wielu sygnatariuszy. Przedmiotem wyboru były także dokumenty wytworzone przez wrocławską Służbę Bezpieczeństwa oraz dokumentacja sporządzona przez komórki PZPR. Kwerenda objęła przede wszystkim zespół Komitetu Centralnego, zdeponowany w Archiwum Akt Nowych.

Kamil Dworaczek, Tomasz Przedpełski, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980. T. 2, Relacje, IPN, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław–Warszawa 2017, 328 s., ISBN t. 2: 978-83-8098-277-2

Książka zawiera opowieści kilkudziesięciu osób związanych ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu. Całości został nadany układ przedmiotowy. Książka podzielona jest więc na wątki dotyczące najważniejszych aspektów funkcjonowania SKS. W każdym z rozdziałów znajdują się wspomnienia różnych osób dotyczące poruszanego tematu. Publikację otwiera rozdział, w którym bohaterowie opowiadają o tym, jak trafili do opozycji, całość zamyka fragment o „Solidarności”.

Kamil Dworaczek, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980. T. 1, Monografia, IPN, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław–Warszawa 2017, 264 s., ISBN t. 1: 978-83-8098-276-5

Studenckie Komitety Solidarności powstały w pięciu ośrodkach akademickich na przełomie 1977 i 1978 r. Impulsem do ich organizowania było zamordowanie Stanisława Pyjasa, krakowskiego studenta i współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Wrocławski komitet został powołany 14 grudnia 1977 r. Bardzo szybko stał się jednym z najaktywniejszych SKS i ważnym elementem opozycji w Polsce przed 1980 r. Jego działacze odegrali również istotną rolę w powstawaniu i działaniu „Solidarności” oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych. Książka Kamila Dworaczka jest pierwszą monografią SKS we Wrocławiu. Dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju źródeł – od relacji po dokumenty SB – naświetla działalność komitetu w sposób szczegółowy i bardzo wszechstronny.

 

 

do góry