Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o numerze 32 „Pamięci i Sprawiedliwości” (nadsyłanie artykułów do 15 grudnia 2017)

„Pamięć i Sprawiedliwość”, recenzowane i punktowane (10 pkt. w wykazie MNiSzW z 2015 r.) pismo naukowe, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, zaprasza do współtworzenia numeru 32. Tom będzie poświęcony szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania i działalności partii komunistycznych – przede wszystkim w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale również w innych częściach świata. 

Pretekstem do podjęcia tego tematu jest przypadająca na grudzień 2018 r. siedemdziesiąta rocznica utworzenia „przewodniej siły narodu” – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pomimo upływu 28 lat od upadku rządów komunistycznych w Polsce, badania nad PZPR wciąż pozostają w stadium początkowym. Dopiero w 2012 r. uruchomiono w IPN centralny projekt badawczy poświęcony jej strukturom i działalności. Wiele do życzenia pozostawia również stan badań nad Polską Partią Robotniczą, zaś Komunistyczną Partią Polski przez ostatnie 30 lat zajmowali się nieliczni.

W związku z powyższym oczekujemy na teksty, które dotyczyć będą kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością KPP (KPRP), PPR i PZPR: rozwoju struktur organizacyjnych i szeregów członkowskich, kadry kierowniczej, ideologii, mechanizmów podejmowania decyzji i rozgrywek wewnątrzpartyjnych, relacji z partią sowiecką. Interesują nas zarówno szerokie ujęcia natury ogólnej, jak i studia przypadku na poziomie regionalnym. Niezwykle istotne jest także przyjrzenie się podobieństwom i różnicom w funkcjonowaniu partii komunistycznych w innych państwach bloku wschodniego, co pozwoli zastanowić się nad tym, w jakim stopniu odwzorowano w nich model sowiecki i jaka była specyfika poszczególnych partii. Oczekujemy ponadto na artykuły dotyczące partii działających w Europie Zachodniej oraz reprezentujących komunizm azjatycki, afrykański i amerykański.  

Redakcja „Pamięci i Sprawiedliwości” zaprasza do nadsyłania artykułów mieszczących się w ramach wyżej zarysowanej problematyki. Termin przesyłania tekstów to 15 grudnia 2017 r. Publikacja nr 32 czasopisma planowana jest jesienią 2018 r.

Teksty będą publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych: angielskim, rosyjskim, włoskim i francuskim.

Teksty i ewentualne pytania proszę kierować na adres: rafal.latka@ipn.gov.pl lub redakcja.pis@ipn.gov.pl.

Mirosław Szumiło – redaktor naczelny „Pamięci i Sprawiedliwości”
redaktor prowadzący numeru 32

Rafał Łatka – sekretarz redakcji „Pamięci i Sprawiedliwości”

do góry