Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Historia – Pamięć – Świadomość”, która odbędzie się w dniach 29–30 listopada 2017 w stolicy Dolnego Śląska.

Konferencja interdyscyplinarna ma na celu ujęcie w szerszym kontekście problemu pamięci i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego, ukazanie mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej na psychologiczne skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno w świadomości zbiorowej, jak i indywidualnej Polaków i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne.

Celem konferencji jest przeprowadzenie swego rodzaju diagnozy świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa oraz wskazanie kierunków upamiętniania i kształtowania tej świadomości. Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, socjologów, antropologów kulturowych, psychologów, lekarzy i terapeutów.

Nowością dla badań historycznych jest szczególnie nieopisywane szerzej, a badane przez psychologów i psychiatrów zjawisko tzw. transgeneracyjnego przekazu traumy, ukazujące skutki traumatycznych doświadczeń i przymusowego milczenia dla kilku kolejnych pokoleń. Połączenie badań historycznych i psychologicznych pozwoli na szersze zrozumienie współczesnych zjawisk społecznych, takich jak np. kultywowanie polskich tradycji wojskowych (liczne grupy rekonstrukcyjne) czy nostalgia za PRL z jednej strony a odradzanie się ruchów narodowych z drugiej.

Ogólne zagadnienia

1. Mechanizmy pamięci i zapamiętywania.

2. Psychologiczne skutki przymusowego milczenia w PRL: doświadczenia grup i jednostek (okupacja sowiecka, Katyń, Sybiracy, Wołyń, II konspiracja, kryzysy polityczne w PRL).

3. „Schizofrenia” narodowa w PRL: dwie pamięci – dwie historie – skutki dla historycznej świadomości Polaków w PRL i współcześnie.

4. Wpływ transformacji ustrojowej na wiedzę i świadomość historyczną Polaków: z jednej strony odzyskiwanie pamięci o zakazanych w PRL wątkach historycznych i badania nad PRL, z drugiej szok gospodarczy lat 90. XX w. i jego wpływ na postrzeganie społeczne byłej opozycji solidarnościowej – problem „winy” za skutki transformacji gospodarczej.

5. Historia i świadomość historyczna dzisiaj:

  • wpływ indoktrynacji historycznej na świadomość historyczną Polaków – odzyskiwanie pamięci o II konspiracji i kryzysach politycznych – doświadczenie zbiorowości i jednostki;
  • Oral History – jako sposób odzyskiwania historii;
  • współczesna świadomość historyczna kilku pokoleń Polaków: urodzonych przed wojną lub w rodzinach związanych z tradycją niepodległościową i patriotyczną, pokolenia urodzonego i wychowanego w PRL po okresie stalinowskim, pokolenia transformacji.

6. Współczesne zjawiska społeczne: kultywowanie tradycji Wojska Polskiego, nostalgia za PRL, odradzanie się ruchów narodowych, ale też być może rodzący się fenomen fascynacji Wielką Słowiańszczyzną.

7. Post-pamięć jako społeczna potrzeba odkrywania swoich korzeni, powrotu do historii własnych rodzin, kultury przodków, tożsamości.

8. Post-pamięć jako doświadczenie traumy trzeciego pokolenia.

9. Formy upamiętniania historii i współczesne sposoby kształtowania świadomości historycznej.

Informacje dodatkowe:

Ewa Chabros – ewa.chabros@ipn.gov.pl – 71 326 97 41

Agnieszka Klarman – agnieszka.klarman@ipn.gov.pl – 71 326 97 42

do góry