Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku

Centralne Projekty Badawcze:

 1. Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956 – Piotr Łapiński
 2. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców – dr hab. Krzysztof Sychowicz
 3. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych – dr Piotr Kardela
 4. Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności – dr Marcin Zwolski
 5. Polska emigracja polityczna 1939–1990 – dr Piotr Kardela
 6. Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej – Piotr Łapiński, Paweł Niziołek
 7. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Emilia Świętochowska, dr Jan J. Milewski
 8. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956–1976 – dr Marcin Markiewicz
 9. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – dr hab. Krzysztof Sychowicz
 10. Zagłada Żydów na ziemiach polskich – Anna Pyżewska
 11. Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Jan J. Milewski, dr Karol Sacewicz, Paweł Niziołek, Anna Pyżewska

Udział w innych projektach badawczych:

 1. Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956 – dr Marcin Zwolski
do góry