Nawigacja

Centrala

Biuro Prawne

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor – Joanna Zowczak-Krajewska 

Zastępca Dyrektora –Anna Pluta-Dackiewicz

Wydział Postępowań Administracyjnych

p.o. Naczelnika – Katarzyna Szymańska-Bąk

Wydział Obsługi Prawnej 

p.o. Naczelnika – Łukasz Wołłk-Łaniewski

 

 

do góry