Nawigacja

Centrala

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji

p.o. Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

tel. (22) 581 89 09
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
krzysztof.szwagrzyk@ipn.gov.pl

Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – Anna Szeląg
tel.  (22) 581 89 09
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
anna.szelag@ipn.gov.pl 

Sekretariat: Elżbieta Bielińska
tel. (22) 581 89 09, fax (22) 581 89 11,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
elzbieta.bielinska@ipn.gov.pl 

Wydział Dokumentacji i Analiz

Naczelnik – Andrzej Cisek
tel. (22) 581 89 48
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
andrzej.cisek@ipn.gov.pl

Wydział Logistyki

Naczelnik – Joanna Piskorz
tel. (22) 581 89 56
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
joanna.piskorz@ipn.gov.pl

Wydział Poszukiwań

Naczelnik – dr Tomasz Borkowski 
tel. (71) 326 76 58
ul. Sołtysowicka 21 A, 51-168 Wrocław

Zastępca Naczelnika  – Leon Popek
tel. (22) 581 89 56
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Baza Materiału Genetycznego

Justyna Sawicka, archeolog
tel. (71) 326 76 58
ul. Sołtysowicka 21 A, 51-168 Wrocław
justyna.sawicka@ipn.gov.pl

Michał Nowak, archeolog
tel. (22) 581 86 45

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
michal.nowak@ipn.gov.pl

Andrzej Cisek, specjalista
tel. (22) 581 89 48

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
andrzej.cisek@ipn.gov.pl

 

 

 

do góry