Nawigacja

Centrala

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Adres do korespondencji: 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek 
tel. (22) 581-89-66 
adam.siwek@ipn.gov.pl

Sekretariat BUWiM - Katarzyna Pater
tel. (22) 581-89-66
fax (22) 581-89-10 
katarzyna.pater@ipn.gov.pl

Renata Soszyńska 
główny specjalista 
tel. (22) 581 89 59 
renata.soszynska@ipn.gov.pl

Agnieszka Rudzińska 
główny specjalista 
tel. (22) 581 87 63 
agnieszka.rudzinska@ipn.gov.pl

dr Anna Jagodzińska
starszy specjalista
tel. (22) 581 89 38
anna.jagodzinska@ipn.gov.pl

Anna Wicka 
starszy specjalista 
tel. (22) 581 89 61 
anna.wicka@ipn.gov.pl

Anna Koszowy 
starszy specjalista 
tel. (22) 581 89 65 
anna.koszowy@ipn.gov.pl

dr Damian Markowski 
starszy specjalista 
tel. (22) 581 89 60 
damian.markowski@ipn.gov.pl

Artur Zawadka 
starszy specjalista 
tel. (22) 581 89 58 
artur.zawadka@ipn.gov.pl 

do góry