Nawigacja

Centrala

Biuro Badań Historycznych

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor BBH – dr hab. Mirosław Szumiło
tel. (22) 581-88-71
miroslaw.szumilo@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora BBH – dr Paweł Libera
tel. (22) 581-88-71
​pawel.libera@ipn.gov.pl
 

Sekretariat:
Małgorzata Sagan 
tel. (22) 581-88-71 malgorzata.sagan@ipn.gov.pl

Monika Giemeła
tel. (22) 581-87-50 monika.giemela@ipn.gov.pl

Monika Haraburda
tel. (22) 581-85-49 monika.haraburda@ipn.gov.pl

Marta Mazurkiewicz
tel. (22) 581-85-41 marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

Izabela Żołnowska
tel. (22) 581-85-45 izabela.zolnowska@ipn.gov.pl

 

dr Władysław Bułhak
tel. (22) 581-85-80  wladyslaw.bulhak@ipn.gov.pl

dr Przemysław Gasztold-Seń
tel. (22) 581-87-41 przemyslaw.gasztold-sen@ipn.gov.pl

dr Piotr Gontarczyk
tel. (22) 581-87-35 piotr.gontarczyk@ipn.gov.pl

dr hab. Waldemar Grabowski
tel. (22) 581-85-40 waldemar.grabowski@ipn.gov.pl

dr Martyna Grądzka-Rejak
tel. (22) 581-87-31 martyna.gradzka@ipn.gov.pl

Marek Hańderek 
tel. (22) 581-85-08 marek.handerek@ipn.gov.pl

dr hab. Sławomir Kalbarczyk 
tel. (22) 581-85-48 slawomir.kalbarczyk@ipn.gov.pl

dr Tomasz Kozłowski 
tel. (22) 581-87-37 tomasz.kozlowski@ipn.gov.pl

dr Rafał Łatka
tel. (22) 581-85-31 rafal.latka@ipn.gov.pl

dr Grzegorz Majchrzak
tel. (22) 581-87-17 grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl

dr Jan Olaszek
tel. (22) 581-87-38, jan.olaszek@ipn.gov.pl

dr Marcin Przegiętka
tel. (22) 581-85-06 marcin.przegietka@ipn.gov.pl

Michał Przeperski
tel. (22) 581-89-75 michal.przeperski@ipn.gov.pl

dr Paweł Sasanka
tel. (22) 581-87-52 pawel.sasanka@ipn.gov.pl

Tomasz Sudoł
tel. (22) 581-85-01 tomasz.sudol@ipn.gov.pl

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
wlodzimierz.suleja@ipn.gov.pl

Paweł Sztama
tel. (22) 581-85-08 pawel.sztama@ipn.gov.pl

dr Marcin Urynowicz
tel. (22) 581-85-59 marcin.urynowicz@ipn.gov.pl

dr Maria Wardzyńska
tel. (22) 581-85-38 maria.wardzynska@ipn.gov.pl

Grzegorz Wołk
tel. (22) 581-89-74 grzegorz.wolk@ipn.gov.pl

dr Andrzej Zawistowski
tel. (22) 581-89-43 andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl

Maciej Żuczkowski
tel. (22) 581-85-09 maciej.zuczkowski@ipn.gov.pl

 

 

 

 
do góry