Nawigacja

Centrala

Dyrektor Generalny

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

p.o. Dyrektora Generalnego IPN – Magdalena Głowa 

Sekretariat:
tel. 22 581 88 02
fax 22 581 88 12

do góry