Nawigacja

Centrala

Biuro Prezesa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

p.o. Dyrektora – dr Natalia Cichocka

Sekretariat:

tel. 22 581 85 42, 22 581 85 50, 22 581 85 90
fax 22 581 85 43 

Rzecznik Prasowy 

Kontakt:
Biuro Prasowe
tel. 22 581-85-98, 22 581 85 60
fax 22 581 85 43
media@ipn.gov.pl 

W skład Biura Prezesa IPN wchodzą:

 • Wydział Obsługi Bieżącej
  p.o. Naczelnika – Marta Ponaczewna, 22 581 86 42 
 • Wydział Komunikacji Społecznej
  Naczelnik – Ewa Łosińska, 22 581 85 93
  Zastępca Naczelnika  –  Karolina Jackowska, 22 581 85 75
 • Samodzielna Sekcja Kontaktów Międzynarodowych – Kierownik Agnieszka Jędrzak, tel. 22 581 86 28
 • Samodzielna Sekcja Obsługi Kolegium IPN – Kierownik Nikolina Laskus-Drożdżewicz, tel. 22 581 85 63
 • Samodzielne Stanowisko Asystenta Prezesa IPN

 

do góry