Nawigacja

Przystanek Historia

Inauguracja Przystanku Historia w Grodnie – 18 listopada 2017

18 listopada w Grodnie została zainaugurowana działalność Przystanku Historia IPN. Jest to już 12 projekt pod pod nazwą „Przystanek Historia”, realizowany przez Oddział IPN w Białymstoku na terenie Warmii i Mazur, województwa podlaskiego oraz za wschodnią granicą Polski

Do Grodna na inaugurację udał się prezes IPN dr Jarosław Szarek wraz z delegacją białostockiego IPN z dyrektorem oddziału dr. hab. Piotrem Kardelą, naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr. hab. Krzystofem Sychowiczem i Waldemarem Brendą, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Przystanek Historia zainaugurowano na terenie Konsulatu Generalnego w Grodnie, którego gospodarz Konsul Generalny dr Jarosław Książek jest otwarty na wsparcie edukacji historycznej na Grodzieńszczyźnie.

Delegacja z Polski zwiedziła Stary i Nowy Zamek w Grodnie, historyczne centrum i kościół pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego. Następnie została przyjęta przez ks. biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza i biskupa pomocniczego, sekretarza generalnego konferencji episkopatu białoruskiego ks. Józefa Staniewskiego. Prezes IPN dr Jarosław Szarek wraz z osobami towarzyszącymi złożył kwiaty pod Krzyżem Katyńskim oraz Obrońców Grodna na cmentarzu garnizonowym.

W Konsulacie Generalnym delegacja spotkała się z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Przyjaciół Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

Najważniejszym punktem wizyty było otwarcie Przystanku Historia w Konsulacie Generalnym. Uroczyste przemówienia wygłosili  Konsul Generalny dr Jarosław Książek, który powiedział m.in, że ważne jest, aby w życiu zatrzymać się na chwilkę, aby wspomnieć i ogarnąć pamięcią ważne chwile historii, i temu właśnie ma służyć przystanek. Prezes IPN dr Jarosław Szarek podkreślił, jak ważną rolę w budowaniu pięknej karty historii Polski odegrali mieszkańcy Grodzieńszczyzny. – Ojciec Święty Jan Paweł II tak chciał przyjechać na Białoruś. Nie doszło do tej wizyty, Instytut Pamięci Narodowej pokaże zatem wystawy ilustrujące papieskie pielgrzymki do Polski – powiedział prezes IPN. 

Otwarciu Przystanku Historia towarzyszyła wystawa poświęcona bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Prelekcję wygłosił dr hab. Krzysztof Sychowicz, który przybliżył licznie przybyłym gościom postać księdza Jerzego.  W imprezie uczestniczyło około dwustu osób, w tym wielu młodych ludzi z Grodna i okolic.

Fot. Katarzyna Ratajczak-Sowa (IPN)

do góry