Nawigacja

Aktualności

Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, Przystanek Historia IPN, 12 grudnia 2017

12 grudnia 2017 r., o godz. 17:30, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (ul. Marszałkowska 21/25) odbyła się uroczysta prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana, wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Archidiecezję Warszawską i Archidiecezję Gnieźnieńską. Monumentalna edycja źródłowa obejmująca notatki Prymasa Tysiąclecia z lat 1948–1981, która składać się będzie z dwudziestu siedmiu tomów, powstała z inicjatywy Archidiecezji Warszawskiej i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dysponentów spuścizny kardynała Wyszyńskiego. Publikacja ukazuje się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”, koordynowanego przez dr Rafała Łatkę z Biura Badań Historycznych IPN

Dwa pierwsze tomy obejmują zapiski Prymasa z lat 1948–1953, czyli okresu, gdy komunistyczne władze dążyły do całkowitej marginalizacji społecznej Kościoła, opracowane zostały przez wybitnych znawców historii najnowszej Polski: dr hab. Pawła Skibińskiego i dr Ewę Czaczkowską.

Podczas prezentacji list od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał dr hab. Mirosław Szumiło, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN.

W dyskusji udział wzięli:

prof. Jan Żaryn (Senat RP, UKSW) członek Rady Programowej wydania „Pro memoria”
dr hab. Paweł Skibiński (UW) redaktor naukowy I tomu
dr Ewa Czaczkowska (UKSW, Muzeum JPIIiPW) redaktor naukowy II tomu
dr Rafał Łatka (IPN) Koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

do góry